Usługi spersonalizowane

Sprawdzenia informacji o opodatkowanych gruntach, budowlach, budynkach, pojazdach

Aby otrzymać dostęp do usługi należy zalogować się za pomocą numeru PESEL oraz hasła. W celu założenia konta i wygenerowania hasła należy zgłosić się do siedziby Urzędu Gminy Laskowa z ważnym dokumentem tożsamości. Wizyta w Urzędzie jest jednorazowa, a uzyskane dane pozwolą na dalsze korzystanie z usług Portalu. Po procesie założenia konta należy po wejściu na stronę PORTALU wybrać w katalogu usług (menu umieszczone w lewej części strony) opcję Urząd Gminy Laskowa. Serwis wyświetli listę dostępnych usług. Wówczas w zależności od rodzaju informacji, jaką będą chcieli Państwo uzyskać należy kliknąć na wybraną usługę (np. Wykaz pojazdów według złożonej deklaracji, Stan posiadania podatnika). Zostaną Państwo przekierowani do odpowiedniego modułu, gdzie po zalogowaniu wyświetlona zostanie stosowna informacja.

Sprawdzenie zobowiązań wobec gminy

Aby otrzymać dostęp do usługi należy zalogować się za pomocą numeru PESEL oraz hasła. W celu założenia konta i wygenerowania hasła należy zgłosić się do siedziby Urzędu Gminy Laskowa z ważnym dokumentem tożsamości. Wizyta w Urzędzie jest jednorazowa, a uzyskane dane pozwolą na dalsze korzystanie z usług Portalu. Po procesie założenia konta należy po wejściu na stronę PORTALU wybrać w katalogu usług (menu umieszczone w lewej części strony) opcję Urząd Gminy Laskowa. Serwis wyświetli listę dostępnych usług. Wówczas po kliknięciu na usługę Sprawdzenie zobowiązań gminy zostaną Państwo przekierowani do modułu zobowiązań, gdzie po zalogowaniu wyświetlona zostanie stosowna informacja. Weryfikacja danych nt. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów produkcji rolnej oraz o niewykorzystanych limitach Aby otrzymać dostęp do usługi należy zalogować się za pomocą numeru PESEL oraz hasła. W celu założenia konta i wygenerowania hasła należy zgłosić się do siedziby Urzędu Gminy Laskowa z ważnym dokumentem tożsamości. Wizyta w Urzędzie jest jednorazowa, a uzyskane dane pozwolą na dalsze korzystanie z usług Portalu. Po procesie założenia konta należy po wejściu na stronę PORTALU wybrać w katalogu usług (menu umieszczone w lewej części strony) opcję Urząd Gminy Laskowa. Serwis wyświetli listę dostępnych usług. Wówczas po kliknięciu na usługę Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej serwis przekieruje Państwa do modułu dopłat paliwowych dla rolników, gdzie po zalogowaniu wyświetlona zostanie stosowna informacja. Weryfikacji poprawności posiadanych przez urząd danych adresowych, kontaktowych interesanta i podatnika Aby otrzymać dostęp do usługi należy zalogować się za pomocą numeru PESEL oraz hasła. W celu założenia konta i wygenerowania hasła należy zgłosić się do siedziby Urzędu Gminy Laskowa z ważnym dokumentem tożsamości. Wizyta w Urzędzie jest jednorazowa, a uzyskane dane pozwolą na dalsze korzystanie z usług Portalu. Po procesie założenia konta należy po wejściu na stronę PORTALU wybrać w katalogu usług (menu umieszczone w lewej części strony) opcję Urząd Gminy Laskowa. Serwis wyświetli listę dostępnych usług. Wówczas po kliknięciu na usługę Dane użytkownika - weryfikacja serwis przekieruje Państwa do modułu usług podstawowych, gdzie po zalogowaniu wyświetlona zostanie stosowna informacja.

Deklaracja na podatek od środków transportowych

Aby uzyskać dostęp do usługi należy zarejestrować się na Portalu Interesanta i Podatnika (Menu główne > Zakładka logowanie > Zarejestruj się), a następnie zalogować na swoje konto (logowanie za pomocą adresu email i hasła lub za pomocą Profilu Zaufanego ePUAP). W katalogu usług w menu umieszczonym w lewej części strony znajduje się Referat Finansowo-Budżetowy i Podatków (FBP). Po jego otwarciu zostaną Państwu wyświetlone e – usługi przypisane do tego Referatu. Kliknięcie na usługę Deklaracja na podatek od środków transportowych spowoduje wyświetlenie karty e – usługi zawierającej podstawowe informacje, elektroniczny formularz oraz załączniki. Wysłanie formularza możliwe jest po podpisaniu ważnym elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym ePUAP. Informacja jak zdobyć Profil Zaufany znajduje się w zakładce Profil zaufany. Serwis umożliwia tym z Państwa, którzy nie posiadają kwalifikowanego podpisu elektronicznego / Profilu Zaufanego na pobranie formularza w wersji do druku. Aby wypełnić i wysłać formularz elektroniczny należy kliknąć na opcję Przejście do wypełniania formularza elektronicznego znajdującego się w części FORMULARZ ELEKTRONICZNY. Po wypełnieniu wszystkich dostępnych pól serwis udostępnia następujące akcje (przyciski dostępne w dolnej części strony pod formularzem):
 • Wydrukuj formularz
 • Zapisz wersję roboczą
 • Podgląd formularza
Po wybraniu akcji PODGLĄD FORMULARZA system waliduje formularz i wyświetla przycisk WYŚLIJ e – USŁUGĘ (przyciski dostępne w dolnej części strony pod formularzem). Po kliknięciu na WYŚLIJ e – USŁUGĘ zostaną Państwo poproszeni o wybór metody oraz podpisanie dokumentu. Monitorowanie przebiegu sprawy, wysłanych, odebranych i roboczych dokumentów możliwe jest z poziomu zakładki MOJE KONTO.

Informacja o nieruchomościach budynkowych i gruntowych oraz o obiektach budowlanych

Aby uzyskać dostęp do usługi należy zarejestrować się na Portalu Interesanta i Podatnika (Menu główne > Zakładka logowanie > Zarejestruj się), a następnie zalogować na swoje konto (logowanie za pomocą adresu email i hasła lub za pomocą Profilu Zaufanego ePUAP). W katalogu usług w menu umieszczonym w lewej części strony znajduje się Referat Finansowo-Budżetowy i Podatków (FBP). Po jego otwarciu zostaną Państwu wyświetlone e – usługi przypisane do tego Referatu. Kliknięcie na usługę Informacja o nieruchomościach budynkowych i gruntowych oraz o obiektach budowlanych spowoduje wyświetlenie karty e – usługi zawierającej podstawowe informacje, elektroniczny formularz oraz załączniki. Wysłanie formularza możliwe jest po podpisaniu ważnym elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym ePUAP. Informacja jak zdobyć Profil Zaufany znajduje się w zakładce Profil zaufany. Serwis umożliwia tym z Państwa, którzy nie posiadają kwalifikowanego podpisu elektronicznego / Profilu Zaufanego na pobranie formularza w wersji do druku. Aby wypełnić i wysłać formularz elektroniczny należy kliknąć na opcję Przejście do wypełniania formularza elektronicznego znajdującego się w części FORMULARZ ELEKTRONICZNY. Po wypełnieniu wszystkich dostępnych pól serwis udostępnia następujące akcje (przyciski dostępne w dolnej części strony pod formularzem):
 • Wydrukuj formularz
 • Zapisz wersję roboczą
 • Podgląd formularza
Po wybraniu akcji PODGLĄD FORMULARZA system waliduje formularz i wyświetla przycisk WYŚLIJ e – USŁUGĘ (przyciski dostępne w dolnej części strony pod formularzem). Po kliknięciu na WYŚLIJ e – USŁUGĘ zostaną Państwo poproszeni o wybór metody oraz podpisanie dokumentu. Monitorowanie przebiegu sprawy, wysłanych, odebranych i roboczych dokumentów możliwe jest z poziomu zakładki MOJE KONTO.

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości

Aby uzyskać dostęp do usługi należy zarejestrować się na Portalu Interesanta i Podatnika (Menu główne > Zakładka logowanie > Zarejestruj się), a następnie zalogować na swoje konto (logowanie za pomocą adresu email i hasła lub za pomocą Profilu Zaufanego ePUAP). W katalogu usług w menu umieszczonym w lewej części strony znajduje się Referat Gospodarki Nieruchomościami (GPI). Po jego otwarciu zostaną Państwu wyświetlone e – usługi przypisane do tego Referatu. Kliknięcie na usługę Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości spowoduje wyświetlenie karty e – usługi zawierającej podstawowe informacje, elektroniczny formularz oraz załączniki. Wysłanie formularza możliwe jest po podpisaniu ważnym elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym ePUAP. Informacja jak zdobyć Profil Zaufany znajduje się w zakładce Profil zaufany. Serwis umożliwia tym z Państwa, którzy nie posiadają kwalifikowanego podpisu elektronicznego / Profilu Zaufanego na pobranie formularza w wersji do druku. Aby wypełnić i wysłać formularz elektroniczny należy kliknąć na opcję Przejście do wypełniania formularza elektronicznego znajdującego się w części FORMULARZ ELEKTRONICZNY. Po wypełnieniu wszystkich dostępnych pól serwis udostępnia następujące akcje (przyciski dostępne w dolnej części strony pod formularzem):
 • Wydrukuj formularz
 • Zapisz wersję roboczą
 • Podgląd formularza
Po wybraniu akcji PODGLĄD FORMULARZA system waliduje formularz i wyświetla przycisk WYŚLIJ e – USŁUGĘ (przyciski dostępne w dolnej części strony pod formularzem). Po kliknięciu na WYŚLIJ e – USŁUGĘ zostaną Państwo poproszeni o wybór metody oraz podpisanie dokumentu. Monitorowanie przebiegu sprawy, wysłanych, odebranych i roboczych dokumentów możliwe jest z poziomu zakładki MOJE KONTO.

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami

Aby uzyskać dostęp do usługi należy zarejestrować się na Portalu Interesanta i Podatnika (Menu główne > Zakładka logowanie > Zarejestruj się), a następnie zalogować na swoje konto (logowanie za pomocą adresu email i hasła lub za pomocą Profilu Zaufanego ePUAP). W katalogu usług w menu umieszczonym w lewej części strony znajduje się Referat Gospodarki Nieruchomościami (GPI). Po jego otwarciu zostaną Państwu wyświetlone e – usługi przypisane do tego Referatu. Kliknięcie na usługę Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami spowoduje wyświetlenie karty e – usługi zawierającej podstawowe informacje, elektroniczny formularz oraz załączniki. Wysłanie formularza możliwe jest po podpisaniu ważnym elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym ePUAP. Informacja jak zdobyć Profil Zaufany znajduje się w zakładce Profil zaufany. Serwis umożliwia tym z Państwa, którzy nie posiadają kwalifikowanego podpisu elektronicznego / Profilu Zaufanego na pobranie formularza w wersji do druku. Aby wypełnić i wysłać formularz elektroniczny należy kliknąć na opcję Przejście do wypełniania formularza elektronicznego znajdującego się w części FORMULARZ ELEKTRONICZNY. Po wypełnieniu wszystkich dostępnych pól serwis udostępnia następujące akcje (przyciski dostępne w dolnej części strony pod formularzem):
 • Wydrukuj formularz
 • Zapisz wersję roboczą
 • Podgląd formularza
Po wybraniu akcji PODGLĄD FORMULARZA system waliduje formularz i wyświetla przycisk WYŚLIJ e – USŁUGĘ (przyciski dostępne w dolnej części strony pod formularzem). Po kliknięciu na WYŚLIJ e – USŁUGĘ zostaną Państwo poproszeni o wybór metody oraz podpisanie dokumentu. Monitorowanie przebiegu sprawy, wysłanych, odebranych i roboczych dokumentów możliwe jest z poziomu zakładki MOJE KONTO.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów

Aby uzyskać dostęp do usługi należy zarejestrować się na Portalu Interesanta i Podatnika (Menu główne > Zakładka logowanie > Zarejestruj się), a następnie zalogować na swoje konto (logowanie za pomocą adresu email i hasła lub za pomocą Profilu Zaufanego ePUAP). W katalogu usług w menu umieszczonym w lewej części strony znajduje się Referat Gospodarki Nieruchomościami (GPI). Po jego otwarciu zostaną Państwu wyświetlone e – usługi przypisane do tego Referatu. Kliknięcie na usługę Wniosek o udzielenie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów spowoduje wyświetlenie karty e – usługi zawierającej podstawowe informacje, elektroniczny formularz oraz załączniki. Wysłanie formularza możliwe jest po podpisaniu ważnym elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym ePUAP. Informacja jak zdobyć Profil Zaufany znajduje się w zakładce Profil zaufany. Serwis umożliwia tym z Państwa, którzy nie posiadają kwalifikowanego podpisu elektronicznego / Profilu Zaufanego na pobranie formularza w wersji do druku. Aby wypełnić i wysłać formularz elektroniczny należy kliknąć na opcję Przejście do wypełniania formularza elektronicznego znajdującego się w części FORMULARZ ELEKTRONICZNY. Po wypełnieniu wszystkich dostępnych pól serwis udostępnia następujące akcje (przyciski dostępne w dolnej części strony pod formularzem):
 • Wydrukuj formularz
 • Zapisz wersję roboczą
 • Podgląd formularza
Po wybraniu akcji PODGLĄD FORMULARZA system waliduje formularz i wyświetla przycisk WYŚLIJ e – USŁUGĘ (przyciski dostępne w dolnej części strony pod formularzem). Po kliknięciu na WYŚLIJ e – USŁUGĘ zostaną Państwo poproszeni o wybór metody oraz podpisanie dokumentu. Monitorowanie przebiegu sprawy, wysłanych, odebranych i roboczych dokumentów możliwe jest z poziomu zakładki MOJE KONTO.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu

Aby uzyskać dostęp do usługi należy zarejestrować się na Portalu Interesanta i Podatnika (Menu główne > Zakładka logowanie > Zarejestruj się), a następnie zalogować na swoje konto (logowanie za pomocą adresu email i hasła lub za pomocą Profilu Zaufanego ePUAP). W katalogu usług w menu umieszczonym w lewej części strony znajduje się Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich (OSO). Po jego otwarciu zostaną Państwu wyświetlone e – usługi przypisane do tego Referatu. Kliknięcie na usługę Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu spowoduje wyświetlenie karty e – usługi zawierającej podstawowe informacje, elektroniczny formularz oraz załączniki. Wysłanie formularza możliwe jest po podpisaniu ważnym elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym ePUAP. Informacja jak zdobyć Profil Zaufany znajduje się w zakładce Profil zaufany. Serwis umożliwia tym z Państwa, którzy nie posiadają kwalifikowanego podpisu elektronicznego / Profilu Zaufanego na pobranie formularza w wersji do druku. Aby wypełnić i wysłać formularz elektroniczny należy kliknąć na opcję Przejście do wypełniania formularza elektronicznego znajdującego się w części FORMULARZ ELEKTRONICZNY. Po wypełnieniu wszystkich dostępnych pól serwis udostępnia następujące akcje (przyciski dostępne w dolnej części strony pod formularzem):
 • Wydrukuj formularz
 • Zapisz wersję roboczą
 • Podgląd formularza
Po wybraniu akcji PODGLĄD FORMULARZA system waliduje formularz i wyświetla przycisk WYŚLIJ e – USŁUGĘ (przyciski dostępne w dolnej części strony pod formularzem). Po kliknięciu na WYŚLIJ e – USŁUGĘ zostaną Państwo poproszeni o wybór metody oraz podpisanie dokumentu. Monitorowanie przebiegu sprawy, wysłanych, odebranych i roboczych dokumentów możliwe jest z poziomu zakładki MOJE KONTO.

Wniosek o udostepnienie informacji publicznej

Aby uzyskać dostęp do usługi należy zarejestrować się na Portalu Interesanta i Podatnika (Menu główne > Zakładka logowanie > Zarejestruj się), a następnie zalogować na swoje konto (logowanie za pomocą adresu email i hasła lub za pomocą Profilu Zaufanego ePUAP). W katalogu usług w menu umieszczonym w lewej części strony znajduje się Urząd Gminy Laskowa. Po jego otwarciu zostaną Państwu wyświetlone e – usługi przypisane do tego Referatu. Kliknięcie na usługę Wniosek o udostepnienie informacji publicznej spowoduje wyświetlenie karty e – usługi zawierającej podstawowe informacje, elektroniczny formularz oraz załączniki. Wysłanie formularza możliwe jest po podpisaniu ważnym elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym ePUAP. Informacja jak zdobyć Profil Zaufany znajduje się w zakładce Profil zaufany. Serwis umożliwia tym z Państwa, którzy nie posiadają kwalifikowanego podpisu elektronicznego / Profilu Zaufanego na pobranie formularza w wersji do druku. Aby wypełnić i wysłać formularz elektroniczny należy kliknąć na opcję Przejście do wypełniania formularza elektronicznego znajdującego się w części FORMULARZ ELEKTRONICZNY. Po wypełnieniu wszystkich dostępnych pól serwis udostępnia następujące akcje (przyciski dostępne w dolnej części strony pod formularzem):
 • Wydrukuj formularz
 • Zapisz wersję roboczą
 • Podgląd formularza
Po wybraniu akcji PODGLĄD FORMULARZA system waliduje formularz i wyświetla przycisk WYŚLIJ e – USŁUGĘ (przyciski dostępne w dolnej części strony pod formularzem). Po kliknięciu na WYŚLIJ e – USŁUGĘ zostaną Państwo poproszeni o wybór metody oraz podpisanie dokumentu. Monitorowanie przebiegu sprawy, wysłanych, odebranych i roboczych dokumentów możliwe jest z poziomu zakładki MOJE KONTO.

Identyfikacja na Portalu Interesanta i Podatnika Profilem Zaufanym ePUAP

Aby zalogować się na PORTALU Profilem Zaufanym ePUAP (informacja jak uzyskać Profil Zaufany) należy po wejściu na stronę https://cu-uglaskowa.madkom.pl/ kliknąć zakładkę LOGOWANIE , a następnie wybrać opcję „Zaloguj się za pomocą ePUAP”. System przeniesie Państwa na stronę logowania, gdzie należy użyć identyfikatora wybranego podczas rejestracji na ePUAP (logowanie przy użyciu hasła lub przy użyciu certyfikatu). Prawidłowo podane dane pozwolą na zalogowanie się na Portalu Interesanta i Podatnika.

Sprawdzenie stanu sprawy

W celu sprawdzenia stanu sprawy wszczętej na Portalu Interesanta i Podatnika należy zalogować się na stronie PORTALU , a następnie kliknąć zakładkę MOJE KONTO. Monitorowanie sprawy możliwe jest po wybraniu opcji Moje sprawy, którą system wyświetli w menu po lewej stronie.

Płatności

Portal Interesant i Podatnika posiada moduł opłat z tytułu składanych do urzędu dokumentów poprzez Portal Interesanta i Podatnika. Należy zalogować się na PORTALU , a następnie kliknąć zakładkę MOJE KONTO. Serwis wyświetli po lewej stronie menu z dostępnymi funkcjonalnościami, z których powinni Państwo wybrać opcję Płatności.

Weryfikacja poprawności posiadanych przez urząd danych adresowych, kontaktowych interesanta i podatnika

Aby otrzymać dostęp do usługi należy zalogować się za pomocą numeru PESEL oraz hasła. W celu założenia konta i wygenerowania hasła należy zgłosić się do siedziby Urzędu Gminy Laskowa z ważnym dokumentem tożsamości. Wizyta w Urzędzie jest jednorazowa, a uzyskane dane pozwolą na dalsze korzystanie z usług Portalu.

Po procesie założenia konta należy po wejściu na stronę PORTALU wybrać w katalogu usług (menu umieszczone w lewej części strony) opcję Urząd Gminy Laskowa.

Serwis wyświetli listę dostępnych usług. Wówczas po kliknięciu na usługę Dane użytkownika - weryfikacja serwis przekieruje Państwa do modułu usług podstawowych, gdzie po zalogowaniu wyświetlona zostanie stosowna informacja.

Weryfikacja danych nt. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów produkcji rolnej oraz o niewykorzystanych limitach

Aby otrzymać dostęp do usługi należy zalogować się za pomocą numeru PESEL oraz hasła. W celu założenia konta i wygenerowania hasła należy zgłosić się do siedziby Urzędu Gminy Laskowa z ważnym dokumentem tożsamości. Wizyta w Urzędzie jest jednorazowa, a uzyskane dane pozwolą na dalsze korzystanie z usług Portalu.

Po procesie założenia konta należy po wejściu na stronę PORTALU wybrać w katalogu usług (menu umieszczone w lewej części strony) opcję Urząd Gminy Laskowa.

Serwis wyświetli listę dostępnych usług. Wówczas po kliknięciu na usługę Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej serwis przekieruje Państwa do modułu dopłat paliwowych dla rolników, gdzie po zalogowaniu wyświetlona zostanie stosowna informacja.