Uslugi publiczne

Wyszukiwanie informacji podatkowych

Aby uzyskać informacje podatkowe należy po wejściu na stronę PORTALU wybrać w katalogu usług (menu umieszczone w lewej części strony) opcję Urząd Gminy Laskowa Serwis wyświetli listę dostępnych usług. Wówczas po kliknięciu na usługę Wymiar podatku zostaną Państwo przeniesieni do modułu podatków gminnych. Portal wyświetli informację o liczbie podatników z zachowaniem podziału na osoby fizyczne oraz osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, a także prezentacje ceny dt żyta oraz stawek podatku rolnego

Sprawdzenie numeru PESEL swojego nowonarodzonego dziecka

Aby uzyskać informacje o możliwości sprawdzenia numeru PESEL należy po wejściu na stronę PORTALU wybrać w katalogu usług (menu umieszczone w lewej części strony) opcję Urząd Gminy Laskowa. Serwis wyświetli listę dostępnych usług. Wówczas po kliknięciu na usługę Sprawdzenie numeru PESEL zostaną Państwo przeniesieni do modułu ewidencji ludności. System wyświetli pożądaną informację po wypełnieniu pól obowiązkowych (oprócz danych personalnych system wymaga podania numeru aktu urodzenia) i kliknięciu przycisku POKAŻ.

Sprawdzenie liczby mieszkańców / wyborców

Aby uzyskać informacje o liczbie mieszkańców / wyborców należy po wejściu na stronę PORTALU wybrać w katalogu usług (menu umieszczone w lewej części strony) opcję Urząd Gminy Laskowa. Serwis wyświetli listę dostępnych usług. Wówczas po kliknięciu na usługę Sprawdzenie liczby mieszkańców / wyborców zostaną Państwo przeniesieni do modułu ewidencji ludności. Po wpisaniu w odpowiednie pole daty wyborów i kliknięciu POKAŻ zostanie wyświetlona informacja zwrotna.

Sprawdzenie obwodu/okręgu i numeru na liście wyborczej

Aby uzyskać informacje o okręgu i numerze na liście wyborczej należy po wejściu na stronę PORTALU wybrać w katalogu usług (menu umieszczone w lewej części strony) opcję Urząd Gminy Laskowa. Serwis wyświetli listę dostępnych usług. Wówczas po kliknięciu na usługę Sprawdzenie obwodu/okręgu i numeru na liście wyborczej zostaną Państwo przeniesieni do modułu ewidencji ludności. W odpowiednich polach muszą Państwo wpisać numer PESEL oraz datę wyborów. Następny krok to użycie przycisku POKAŻ.

Sprawdzenie planu budżetu oraz procentu jego wykonania

Aby uzyskać informacje o planie budżetu należy po wejściu na stronę PORTALU wybrać w katalogu usług (menu umieszczone w lewej części strony) opcję Urząd Gminy Laskowa. Serwis wyświetli listę dostępnych usług. Wówczas po kliknięciu na usługę Realizacja planu budżetu zostaną Państwo przeniesieni do modułu budżet i finanse. Portal wyświetli realizację planu wydatków budżetowych na koniec poprzedniego miesiąca z uwzględnieniem danych takich jak: paragraf, kwota planu, zrealizowane wydatki i % planu.