Profil zaufany

Profil zaufany stanowi bezpłatne narzędzie służące do potwierdzania tożsamości obywatela w elektronicznych kontaktach z administracją. Aby uzyskać profil zaufany należy: (Osoby posiadające ważny kwalifikowany podpis elektroniczny w kroku 3 potwierdzają dane podpisem).

Założenie konta na platformie ePUAP

ePUAP to elektroniczna platforma usług publicznych dostępna pod adresem http://epuap.gov.pl Aby założyć konto na ePUAP należy wejść na stronę wskazaną powyżej i kliknąć link Zarejestruj się dostępny w górnej części strony. Po wypełnieniu wyświetlonych pól muszą Państwo zatwierdzić wprowadzone dane przyciskiem ZAŁÓŻ KONTO.

Wniosek o założenie profilu

Po zalogowaniu na swoje konto ePUAP widoczna jest zakładka Moje profile zaufane. Po wejściu do zakładki zostanie wyświetlony przycisk ZŁÓŻ WNIOSEK, którego użycie spowoduje wyświetlenia formularza wniosku. Należy wypełnić wskazane pola w formularzu, a następnie wybrać metodę zabezpieczeń z dostępnej rozwijanej listy (sms lub e - mail). Zgodnie z wybraną metodą zostanie przekazany kod, który należy wpisać w wyświetlone pole. Po wpisaniu kodu i zatwierdzeniu przyciskiem OK można złożyć wniosek klikając na ZŁÓŻ WNIOSEK. Osoby posiadające kwalifikowany podpis elektroniczny składają wniosek zaznaczając checkbox SAMOZAUFANIE.

Punkt potwierdzania profilu

Po złożeniu wniosku o nadanie profilu zaufanego w celu jego potwierdzenia należy się udać do najbliższego Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego (nie dotyczy autoryzacji kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Wykaz najbliższych Punktów Potwierdzania Profilu Zaufanego: POTWIERDZONYM PROFILEM ZAUFANYM MOGĄ PAŃSTWO POSPISYWAĆ WNIOSKI M.IN. UDOSTĘPNIONE PRZEZ URZĄD GMINY LASKOWA.