O portalu

Dostępny pod adresem https://cu-uglaskowa.madkom.pl/ Portal Interesanta i Podatnika powstał w ramach realizacji projektu pn. „Udostępnienie e-usług poprzez rozbudowę i modernizację teleinformatycznego systemu zarządzania, w tym wdrożenie SEOD w Gminie Laskowa”, jako narzędzie mające służyć elektronicznej komunikacji pomiędzy Mieszkańcami, a Urzędem Gminy Laskowa. Portal Interesanta i Podatnika składa się z części publicznej oraz spersonalizowanej.

Usługi Publiczne

Część publiczna nie wymaga identyfikacji, co oznacza, że mogą Państwo otrzymać informacje bez konieczności rejestracji. Opis udostępnionych na portalu usług publicznych znajdą Państwo w zakładce USŁUGI PUBLICZNE.

Usługi Spersonalizowane

Usługi spersonalizowane umożliwiają m.in. złożenie wniosku, monitorowanie przebiegu sprawy, czy też uzyskanie informacji jak np. podgląd zobowiązań finansowych podatnika. Opis usług spersonalizowanych udostępnionych na portalu znajdą Państwo w zakładce USŁUGI SPERSONALIZOWANE.

Autentykacja

Aby w pełni zrealizować część z udostępnionych e – usług muszą Państwo posiadać ważny kwalifikowany podpis elektroniczny lub Profil Zaufany ePUAP. Profil ten jest narzędziem bezpłatnym, a pełny opis dotyczący jego utworzenia znajdą Państwo w zakładce PROFIL ZAUFANY niniejszego Przewodnika. Po założeniu konta na Portalu będą Państwo mieli dostęp do modułów związanych z e – usługami (m.in. Moje sprawy, Wysłane, Płatności, Odebrane). Dla realizacji pozostałych usług wystarczający jest numer PESEL. W tym przypadku konieczna jest jednorazowa wizyta w siedzibie Urzędu Gminy Laskowa w celu utworzenia konta na Portalu. Wyznaczony pracownik Urzędu zweryfikuje Państwa dane na podstawie przedłożonego dowodu tożsamości i wygeneruje hasło dostępu.